Σάββατο, 2 Μαΐου 2009

ΠίκωλοΤέσσερεις λέξεις τσέπης
παναγιοτάτης νοήμονος σκέψης
αντάλλαγμα...
Ερινύες, δίκαιες μνείες, ανομίες
Χάραγμα...
Δισταγμός, γαλήνη, ευθύνη, Σαδισμός
Όπλο που λέει, λύνει, κλαίει, καταρρέει...
Ο Θεός.

Nicotine Lover


υ.γ: Για τον εικοστό τέταρτο Μάη. Δώρο.